Engangskateterisering er foretrukket blant kateterbrukere

Kateterisering innebærer bruk av katetre for å tømme blæren, og det finnes forskjellige måter dette kan utføres på. Det finnes også en rekke ulike typer katetre. Engangskatetre og selvkateterisering er den foretrukne metoden for mange kateterbrukere, muligens fordi denne metoden gir en langt høyere grad av selvstendighet, frihet og fleksibilitet. Selvkateterisering kan nemlig foregå hjemme, når du har behov for det.

Hvis du vil vite mer om selvkateterisering og engangskatetre, kan du med fordel lese videre i artikkelen. Her vil du blant annet få informasjon om hvorfor katetre er nødvendige for noen personer, hvordan selvkateterisering fungerer, samt gode råd for selvkateterisering for både menn og kvinner.

Hva er et kateter, og hvilke typer finnes?

Et kateter er et hjelpemiddel som brukes av personer som ikke kan tømme blæren på naturlig måte. Det kan være flere problemer som gjør at man ikke kan urinere, og et kateter kan være til hjelp. Et kateter er blant annet nyttig i tilfeller hvor man ikke kan urinere i det hele tatt, har vanskeligheter med å få tømt blæren helt for urin, eller har en kontinent urostomi hvor den konstruerte blæren bare kan tømmes ved bruk av kateter.

Hvis man har problemer med ovennevnte, er det i hovedsak to typer katetre man kan bruke. Den ene er permanent og føres inn enten gjennom magen eller urinrøret. Den andre er engangs og føres inn gjennom urinrøret. Sistnevnte kateter er den typen mange kateterbrukere foretrekker og anbefales. I tillegg til disse to hovedtypene, er katetre også designet forskjellig avhengig av om de er for menn eller kvinner. Årsaken til denne forskjellen er at kvinner og menns urinrør har forskjellige lengder, hvor kvinners er betydelig kortere (3-4 cm) enn menns (15-20 cm).

Hvordan fungerer engangskateterisering?

Engangskatetre er som nevnt den foretrukne katetertypen, og prosessen med å føre inn slike katetre kalles engangskateterisering, også kjent som Ren Intermitterende Kateterisering (RIK). Vær oppmerksom på at selvkateterisering kun må utføres etter legens ordre og grundig opplæring.

Engangskateterisering innebærer at personen som opplever problemer med å tømme blæren, selv fører kateteret inn i blæren via urinrøret. I kateterets avrundede spiss er det små hull hvor urinen kan renne ut. Når blæren er tom, trekkes kateteret ut igjen. Som navnet indikerer, kan engangskatetre bare brukes én gang, og de kastes etter tømming av blæren. Denne prosessen gjøres flere ganger i løpet av dagen, akkurat som de fleste urinerer flere ganger daglig.

Gode råd for selvkateterisering

Nøyaktige veiledninger og instruksjoner vedrørende innføring av engangskatetre varierer mellom menn og kvinner på grunn av forskjeller i lengden på urinrøret hos de to kjønnene. For begge kjønn er det viktig å ha god hygiene før du begynner kateteriseringen, og kateteret må kun brukes én gang.

For menn kan det være nyttig å stå eller sette seg foran toalettet når de skal selvkateterisere. I tillegg kan det gjøre innføringen av kateteret lettere hvis penis holdes strakt opp mot magen samtidig som forhuden trekkes tilbake. Da kan man forsiktig føre kateteret inn i urinrøret til urinen begynner å renne. Deretter skyves kateteret 1 cm lenger inn. Når det ikke kommer mer urin, fjernes kateteret langsomt. Man kan eventuelt trykke forsiktig på blæren for å sikre at blæren tømmes helt. Til slutt kastes det brukte kateteret og hendene vaskes igjen.

For kvinner kan det være nyttig å sette seg på toalettet og eventuelt bruke et speil de første gangene man skal selvkateterisere. Skyt bekkenet litt frem, skill kjønnsleppene med pekefinger og ringfinger, og kjenn etter urinrørsåpningen med langfingeren. Med den andre hånden fører du kateteret inn gjennom urinrøret opp til blæren. Når urinen begynner å renne, skyves kateteret 1 cm lenger inn. Kateteret fjernes langsomt når det ikke kommer mer urin. Deretter kastes det brukte kateteret og hendene vaskes.

Finn flere tips hos Coloplast

Er du interessert i å lese flere gode tips og triks om hvordan du utfører selvkateterisering? Da kan du med fordel klikke deg inn på Coloplasts nettside. Her finner du videoeksempler for både menn og kvinner, og du kan også lese 10 gode råd for å bevare en sunn blære.

Visste du at du også kan kontakte sykepleierne hos Coloplast via deres gratis og uforpliktende tilbud Coloplast Assistanse? Sykepleierne har flere års erfaring med problemer knyttet til vannlating, stomi og katetre m.m., så de er svært kompetente til å veilede deg innen selvkateterisering. Du kan kontakte dem telefonisk alle hverdager mellom kl. 9:00-16:00. Det er også mulig å sende dem en e-post eller fylle ut et kontaktskjema.